Јавни позив за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Куршумлија за 2018. годину

Народна библиотека расписује Наградни литерарни конкурс за ученике куршумлијских основних и средњих школа
8. октобра 2018.
Велики српски јубилеј, 850 година првих Немањиних задужбина
10. октобра 2018.

Јавни позив за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Куршумлија за 2018. годину

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101-2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 8/09, 7/011, 15/014, 25/015 и 5/018) и члана 1. тачка 2.2.3. Програма трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Куршумлија за 2018. годину бр. II-02-277/2017-3 од 18.12.2017. године, Председник општине Куршумлија упућује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЕЛУ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

Позивају се родитељи са територије општине Куршумлија, чија су деца рођена у периоду од 01.01.2018. године до 01.09.2018. године да поднесу захтев за доделу дечијих ауто седишта за путничка возила.

Седишта за децу за путничка возила су следећих техничких карактеристика:

  • седишта су за децу од 0-18 кг. (0-4 год.);
  • поседују сертификат ЕЦЕ Р44/04 за седишта за децу; налази се залепљен на сваком седишту;
  • седишта за децу из групе 0 (до 9 кг.) и 1 (9-18 кг.).

Критеријуми за доделу ауто седишта за децу су следећа:

  • Пребивалиште најмање једног родитеља на територији општине Куршумлија;
  • Датум рођења детета (од 01.2018. године до 01.09.2018. године);
  • Поседовање моторног возила, аутомобила: очитана возачка дозвола и очитана саобраћајна дозвола или копија овлашћења о управљању моторним возилом.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

  • Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Куршумлија (очитана лична карта или потврда о пребивалишту);
  • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија);
  • Доказ о поседовању моторног возила, аутомобила: очитана возачка дозвола и очитана саобраћајна дозвола или копија овлашћења о управљању моторним возилом;
  • Доказ о просечном месечном приходу за задња 3 месеца који претходе дану расписивања Јавног позива (од 01.07.2018. до 30.09.2018.године), а за незапослене потврда Националне службе за запошљавање односно потврда фонда ПИО.

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Куршумлија, дефинисана Програмом трошења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Куршумлија за 2018. годину бр. II-02-277/2017-3 од 18.12.2017. године, а обезбеђена средствима од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Куршумлија.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15. дана почев од 08.10.2018. године па до 23.10.2018. године. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Образац пријаве се може преузети на писарници општине Куршумлија сваког радног дана  у времену од 07:00 -15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет страници општине Куршумлија org.

Пријаве се могу доставити и поштом на адресу Општинска управа општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада б.б., 18430 Куршумлија, са назнаком „ За доделу ауто седишта за децу“ или на писарници општине Куршумлија.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Куршумлија и на огласној табли у згради општине Куршумлија.

Комисија за спровођење јавног позива, образована посебним Решењем, сачиниће записник и предлог Одлуке о подносиоцима пријава који испуњавају услове конкурса. Одлуку о додели ауто седишта доноси Општинско веће општине Куршумлија.

Предност у добијању седишта имаће самохрани, незапослени и родитељи са најнижим примањима. У случају да је број благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих ауто седишта, предност ће имати онај подносилац који је раније поднео уредну пријаву па све док се не расподеле расположива ауто седишта.

Ауто седишта ће бити подељена кандидатима који испуњавају услове након спроведеног поступка набавке, о чему ће бити накнадно обавештени.

Ближе информације о Јавном позиву можете добити у Одељењу за привреду и локални економски развој општине Куршумлија, канцеларија бр.25, на адреси ул. Пролетерских бригада б.б., 18430 Куршумлија или на тел. 027381402, локал 124.

 

Јавни позив за доделу ауто седишта за децу у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Куршумлија за 2018. годину

Пријавни формулар по јавном позиву за доделу ауто седишта за децу у 2018. години

 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Број: II-344-137
Датум: 08.10.2018. године.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радољуб Видић, дипл.ецц.