Jавни позив за доделу награда најуспешнијим студентима

Европски ПРОГРЕС финансира реконструкцију Основне школе „Милоје Закић“ у Куршумлији
19. априла 2017.
Реконструкција водоводне мреже у центру града од понедељка
22. априла 2017.

Jавни позив за доделу награда најуспешнијим студентима

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија о додели награда успешним студентима са територије општине Куршумлија, Председник општине објављује Jавни позив за доделу награда најуспешнијим студентима на територији општине Куршумлија.

Општинско веће општине Куршумлија је на седници 21. априла донело Одлуку о додели награда успешним студентима на територији општине Куршумлија са просеком оцена изнад 9,5.

Услови за остваривање права за доделу награде су следећи:

1. Право на награду могу остварити студенти основних академских, основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

2. Студенти морају да имају редовно уписану другу, трећу, четврту или пету годину студија на буџету са просеком оцена изнад 9,5 као и пребивалиште на територији општине Куршумлија.

Потребна документација за остваривање права за доделу награде:

1. Фотокопија личне карте,
2. Потврда високошколске установе да је студент редовно уписао одређену годину студија у текућој школској години,
3. Уверење о просечној оцени студирања и
4. Фотокопија картице текућег рачуна.

Пријава са траженом документацијом подноси се на адресу: Општинска управа општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада б.б. Куршумлија, са назнаком:“За доделу награде успешним студентима“.

Пријаве доставити најкасније до 12.маја 2017. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.