Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji opštine Kuršumlija

Završen još jedan Beogradski manifest, Kuršumlija promovisala banje, svetinje i manifestacije
30. maja 2019.
Obustava saobraćaja od ulice Kosovske do Koste Vojinovića, zbog radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca
1. juna 2019.

Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji opštine Kuršumlija

Opštinsko veće opštine Kuršumlija donelo je Odluku o dodeli nagrada uspešnim studentima na teritoriji opštine Kuršumlija sa prosečnom ocenom tokom studija najmanje 9,5.

Uslovi za ostvarivanje prava na dodelu nagrade

Pravo na nagradu mogu ostvariti studenti na studijama prvog stepena(osnovne akademske studije,osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne), studijama drugog stepena (master akademske studije,master strukovne studije i specijalističke akademske studije) i studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Studenti  ostvaruju pravo na nagradu ukoliko su prvi put upisali prvu, drugu, treću, četvrtu ili petu godinu studija sa prosečnom ocenom tokom studija  najmanje 9,5 (zbirno, obuhvatajući studije prvog,drugog i trećeg stepena), imaju  prebivalište na teritoriji opštine Kuršumlija,a izbegla i raseljena lica boravište.

Studenti prve godine studija ostvaruju pravo na nagradu ukoliko su do momenta podnošenja dokumentacije ispunili uslov za upis naredne godine studija.Studenti drugog stepena studija i studenti trećeg stepena studija ostvaruju pravo na nagradu ukoliko su odmah po završetku studija prvog stepena nastavili studije drugog i trećeg stepena i ukoliko nisu u radnom odnosu.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na dodelu nagrade

Uz prijavu studenti prilažu: fotokopiju lične karte, potvrdu visokoškolske ustanove da je student prvi put  upisao određenu godinu studija u tekućoj školskoj godini, uverenje o prosečnoj oceni studiranja, potvrda kojom se dokazuje ispunjenje uslova za upis u narednu godinu studija (za studente prve godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija), overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju na studijama prvog stepena (za studente na studijama drugog stepena), overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju na studijama prvog i drugog  stepena (za studente na studijama trećeg stepena), dokaz da nije u radnom odnosu, odnosno izvod iz evidencije nezaposlenih lica NSZ ili overena izjava kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu (za studente na studijama drugog i trećeg stepena) i fotokopiju kartice tekućeg računa.

Prijava sa traženom dokumentacijom podnosi se na adresu: Opštinska uprava opštine Kuršumlija, ul.Proleterskih brigada b.b.Kuršumlija, sa naznakom:“Za dodelu nagrade uspešnim studentima“. Prijave dostaviti najkasnije do 15.07.2019.godine.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija i zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kuršumlija www.kursumlija.org.