Јавни позив за достављање писаних понуда за закуп површина јавне намене за постављање киоска