Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Добри резултати Европског ПРОГРЕСа у инфраструктури и запошљавању
18. маја 2017.
Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора
18. маја 2017.

Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-44/2017, од 13.03.2017. године, а у складу са чланом 8.,9. и 10. Одлуке о постављању киоска („Сл.лист општине Куршумлија“ бр. 4/2013), Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска, дана  17.05.2017. године, расписује

Јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

 1. У закуп се издају површине јавне намене на следећим локацијама:

– Топличка А. Локација се налази у ул. Топличкој, на катастарској парцели бр. 3516, тренутни корисник је Ивица Ђорђевић Цуле.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 25.05.2017. године, у сали СО Куршумлија, са почетком у 10 сати.
 2. Површине јавне намене у закуп се издају на рок до 1 године.
 3. Висина почетног износа закупнине је 500,00 динара по м².
 4. Учесници у јавном надметању дужни су да се пријаве на писарници Општинске управе, најкасније до 9 сати 25.05.2017. године, и притом приложе следећу документацију:
 • Копију личне карте,
 • Доказ о уплати гарантног износа од 50.000,00 динара, на благајни Општинске управе,
 • Доказ о измиреним пореским обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и доказ о измиреним обавезама према ЈП „Дирекција за изградњу“.
 1. Комисија ће коначну одлуку о најповољнијем понуђачу донети на основу понуђеног износа за закупнину.

Комисија задржава право да пре доношења коначне одлуке затражи додатну документацију.

Комисија није у обавези да посебно образлаже своју одлуку.

 1. Изабрани учесници у јавном надметању склапају уговор са ЈП „Куршумлија“ у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.
 2. Изабрани учесници у јавном надметању су дужни да на закупљеним јавним површинама поставе киоске у року од 15 дана од дана склапања уговора са ЈП „Куршумлија“.
 3. Закупац сам сноси трошкове постављања киоска и прикључка на инфраструктуру.

Закупцу се гарантни износ урачунава у закупнину а осталим учесницима на јавном надметању гарантни износ се враћа.