Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta: Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju fabrike za mašinsku obradu metala

Konferencija za medije u manastiru Sveti Nikola u Kuršumliji povodom obeležavanja 850 godina Nemanjinih zadužbina
6. septembra 2019.
Ministar Lončar posetio Dom Zdravlja u Kuršumliji
12. septembra 2019.
Prikaži sve

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta: Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju fabrike za mašinsku obradu metala

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Opštine Kuršumlija objavljuje Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta: Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju fabrike za mašinsku obradu metala.

Javna prezentacija urbanističkog projekta: Urbanističko-arhitektonska razrada lokacije za izgradnju fabrike za mašinsku obradu metala u obuhvatu katastarskih parcela broj: 678, 679, 680 i 682, KO Pljakovo i katastarskih parcela broj: 195, 194, 197/2, 197/1, 196, 193, 192, 200, 199, 198, 191, 190, 201, 202, 203, 206, 188, 204, 205 i 207, KO Mačkovac, investitora: BORBENI SLOŽENI SISTEMI DOO Beograd, Bulevar umetnosti br.2, održava se u periodu od 13. do 19. septembra 2019. godine.

Materijal za javnu prezentaciju urbanističkog projekta koji je izradio: “ARH-DIZAJN“, Marko Antanasković PR iz Prokuplja, dostupan je u navedenom periodu na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade Opštine Kuršumlija, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kuršumlija.

Zainteresovanim licima obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju urbanističkog projekta davaće odgovorni urbanista: dipl.inž.arh. Gordana Kitanović, putem telefona broj: 064 899 6441 ili na e-mail: antanasq1@gmail.com u periodu održavanja javne prezentacije u vremenu od 10:00-15:00 časova .

Sva zainteresovana lica mogu da dostave svoje primedbe i sugestije Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj u pisanom obliku putem pošte ili na pisarnici Opštine Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, zaključno sa 19.09.2019.godine.

U toku javne prezentacije zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Kuršumlija, kancelarija broj 25, lično ili putem telefona 027/381-402, lokal 124, svakog radnog dana od 10:00-15:00 časova.

Tekst javnog poziva (.pdf)
Prilog 1 – grafika (.zip 64Mb)
Prilog 2 – tekst (.pdf 5Mb)