Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

После 40 година отворена нова фабрика у Куршумлији
15. јуна 2020.
Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години
15. јуна 2020.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Програм стручне праксе спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање може да финансира програм у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се програм стручне праксе спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба програм финансира у трајању:

  • до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
  • до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
  • до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:

  • 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
  • 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
  • 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;

Документа за преузимање:

  1. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години
  2. Захтев за учешће у програму стручне праксе