Јавни позив за учешће у јавној расправи о приоритетима за предстојећи јавни конкурс у склопу пројекта РеЛОаД

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „привредних делатности – стара задруга“ на подручју КО Куршумлија
4. фебруара 2019.
Туристичка организација Куршумлије реализује пројекат израде и постављања саобраћајно-туристичке сигнализације
8. фебруара 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о приоритетима за предстојећи јавни конкурс у склопу пројекта РеЛОаД

Општина Куршумлија – Општинска управа у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој објављује Јавни позив заинтересованим странама за учешће у јавној расправи о приоритетима за предстојећи јавни конкурс који се организује у склопу пројекта Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД)

Позивају се све заинтересоване стране: организације цивилног друштва/удружења грађана, појединци, стручне службе, јавне установе, неформалне организације и други да узму учешће у јавној расправи о предложеним приоритетима за предстојећи јавни конкурс који се организује у склопу пројекта Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОад).

Презентација и расправа о предложеним приоритетима биће одржана дана 12. фебруара 2019.године (уторак) у скупштинској сали општине Куршумлија у термину од 11:00 до 13:00 часова.

У наставку текста предложене су приоритетне области и конкретне теме на основу стратешких докумената општине Куршумлија, као и на основу анализе постојећих програма којима се регулише финансирање других области.

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРИОРИТЕТИ СА ПОДТЕМАМА:

 1. ПОДРШКА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА:
 • Унапређење положаја старих, особа са инвалидитетом и грађана у стању социјалне потребе
 • Развој програм за унапређење квалитета живота Рома
 • Развој постојећих и успостављање нових иновативних услуга социјалне заштите за све маргинализоване категорије друштва;
 1. МЛАДИ
 • Култура и креативност младих
 • Подршка програмима које спроводе ОЦЦ за унапређење квалитета живота младих;
 1. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 • Развој програма за унапређење туристичке понуде
 • Подршка еколошким иницијативама и пројектима
 • Рурални развој
 • Подршка домаћој радиности и промоција производа из руралне средине
 • Афирмација и промоција културне баштине, креативних и културних садржаја
 • Очување културно историјских локалитета

Примедбе, предлози и сугестије се могу доставити у периоду 06 – 12. фебруара 2019. године електронским путем на адресу: privreda@kursumlija.org или писаним путем:

Општина Куршумлија, Општинска управа, Одељење за привреду и ЛЕР “За јавну расправу о приоритетима у оквиру РеЛОаД пројекта.”

По окончању поступка јавне расправе биће анализиране све сугестије учесника у јавној расправи и сачињен извештај о спроведеној јавној расправи, који ће бити објављен на интернет страници општине Куршумлија.