Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs u sklopu projekta ReLOaD

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije „privrednih delatnosti – stara zadruga“ na području KO Kuršumlija
4. februara 2019.
Turistička organizacija Kuršumlije realizuje projekat izrade i postavljanja saobraćajno-turističke signalizacije
8. februara 2019.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs u sklopu projekta ReLOaD

Opština Kuršumlija – Opštinska uprava u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj objavljuje Javni poziv zainteresovanim stranama za učešće u javnoj raspravi o prioritetima za predstojeći javni konkurs koji se organizuje u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Pozivaju se sve zainteresovane strane: organizacije civilnog društva/udruženja građana, pojedinci, stručne službe, javne ustanove, neformalne organizacije i drugi da uzmu učešće u javnoj raspravi o predloženim prioritetima za predstojeći javni konkurs koji se organizuje u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOad).

Prezentacija i rasprava o predloženim prioritetima biće održana dana 12. februara 2019.godine (utorak) u skupštinskoj sali opštine Kuršumlija u terminu od 11:00 do 13:00 časova.

U nastavku teksta predložene su prioritetne oblasti i konkretne teme na osnovu strateških dokumenata opštine Kuršumlija, kao i na osnovu analize postojećih programa kojima se reguliše finansiranje drugih oblasti.

PREDLOŽENI PRIORITETI SA PODTEMAMA:

 1. PODRŠKA MARGINALIZOVANIM GRUPAMA GRAĐANA:
 • Unapređenje položaja starih, osoba sa invaliditetom i građana u stanju socijalne potrebe
 • Razvoj program za unapređenje kvaliteta života Roma
 • Razvoj postojećih i uspostavljanje novih inovativnih usluga socijalne zaštite za sve marginalizovane kategorije društva;
 1. MLADI
 • Kultura i kreativnost mladih
 • Podrška programima koje sprovode OCC za unapređenje kvaliteta života mladih;
 1. EKONOMSKI RAZVOJ
 • Razvoj programa za unapređenje turističke ponude
 • Podrška ekološkim inicijativama i projektima
 • Ruralni razvoj
 • Podrška domaćoj radinosti i promocija proizvoda iz ruralne sredine
 • Afirmacija i promocija kulturne baštine, kreativnih i kulturnih sadržaja
 • Očuvanje kulturno istorijskih lokaliteta

Primedbe, predlozi i sugestije se mogu dostaviti u periodu 06 – 12. februara 2019. godine elektronskim putem na adresu: privreda@kursumlija.org ili pisanim putem:

Opština Kuršumlija, Opštinska uprava, Odeljenje za privredu i LER “Za javnu raspravu o prioritetima u okviru ReLOaD projekta.”

Po okončanju postupka javne rasprave biće analizirane sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačinjen izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će biti objavljen na internet stranici opštine Kuršumlija.