Javni uvid u Nacrt plana prve izmene i dopune Plana generalne regulacije Prolom Banja

Kuršumlija dobija moderan gradski trg
9. oktobra 2019.
Poseta predstavnika Svetskog udruženja turističkih vodiča (World Federation of Tourist Guide Associations WFTGA) Đavoljoj Varoši
9. oktobra 2019.

Javni uvid u Nacrt plana prve izmene i dopune Plana generalne regulacije Prolom Banja

Opštinska uprava Opštine Kuršumlija, na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja oglašava Javni uvid u Nacrt plana prve izmene i dopune Plana generalne regulacije Prolom Banja.

Javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 09.10.2019. do 23.10.2019.godine.

Zainteresovana pravna i fizička lica, u toku trajanja javnog uvida, mogu razgledati izložena dokumenta na oglasnoj tabli u holu zgrade Opštine Kuršumlija, u ulaznom holu hotela ”Radan” u Prolom banji, kao i na internet strani Opštine Kuršumlija i dostaviti primedbe i sugestije na Nacrt plana, u pisanoj formi, preko pisarnice Opštinske uprave Kuršumlija ili poštom na adresu: Opština Kuršumlija, Opštinska uprava, Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, ul. Proleterskih brigada bb, Kuršumlija, zaključno sa 23.10.2019. godine.

Javna prezentacija Nacrta plana biće održana u skupštinskoj sali Opštine Kuršumlija dana 14.10.2019. godine sa početkom u 12:00 časova.

Javna sednica Komisije za planove održaće se u skupštinskoj sali Opštine Kuršumlija dana 29.10.2019. godine, sa početkom u 11:00 časova.

Bliže informacije i potrebnu stručnu pomoć, zainteresovana lica mogu dobiti u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija broj 25, u periodu trajanja Javnog uvida, lično ili putem telefona: 027/381-402, lokal 124, u vremenu od 10 do 14 časova.

Materijal za preuzimanje