ЈПКД изграђује шахту у насељу Марковиће, могућ краткотрајни прекид водоснабдевања