JPKD Toplica čišćenjem propusta započinje novu sezonu radova na uređenju naselja