ЈПКД Топлица: Изградња канализационе мреже у Мердару

Грађевинска група Јавног предузећа комуналних делатности “Топлица” из Куршумлије је почела са изградњом канализационе мреже и прихватне септичке јаме у селу Мердаре.

Врши се превезивање неколико објеката, прихватне шахте и одвод цевима PVC 160 мм SN4 до септичке јаме капацитета 30 м3.

Радови ће трајати 10 радних дана док је вредност предвиђених радова милион динара.