JPKD Toplica: Izgradnja kanalizacione mreže u Merdaru

Izdavanje dozvola za kretanje tokom policijskog časa za direktno ugovorenu pomoć između dve osobe, usluga socijalne zaštite i usluga socijalne zaštite personalni asistent
6. aprila 2020.
Otvoren podračun za pomoć ugroženom stanovništvu opštine Kuršumlija
8. aprila 2020.

JPKD Toplica: Izgradnja kanalizacione mreže u Merdaru

Građevinska grupa Javnog preduzeća komunalnih delatnosti “Toplica” iz Kuršumlije je počela sa izgradnjom kanalizacione mreže i prihvatne septičke jame u selu Merdare.

Vrši se prevezivanje nekoliko objekata, prihvatne šahte i odvod cevima PVC 160 mm SN4 do septičke jame kapaciteta 30 m3.

Radovi će trajati 10 radnih dana dok je vrednost predviđenih radova milion dinara.