JPKD Toplica izvodi radove na izradi potpornog zida i izmeštanju fekalne kanalizacije u Rasadniku