JPKD Toplica izvodi radove na izradi potpornog zida i izmeštanju fekalne kanalizacije u Rasadniku

Opština Kuršumlija započinje izradu Lokalnog plana razvoja za period 2021-2027. godine
17. juna 2019.
Održana deveta kuršumlijska Malinijada
1. jula 2019.

JPKD Toplica izvodi radove na izradi potpornog zida i izmeštanju fekalne kanalizacije u Rasadniku

Zbog odrona zemljišta u ulici Dositeja Obradovića, naselje Rasadnik, JPKD Toplica je otpočela izvođenje radova na izradi potpornog zida i izmeštanju fekalne kanalizacije.

Zid će nakon završetka biti dugačak ukupno 10 metara, prosečne visine visine 1,80 metara.

Novoizrađena mreža fekalne kanalizacije sa cevima prečnika f200, biće dugačka 35 metara. Ukupna vrednost navedenih radova iznosiće oko 300.000,00 dinara.