ЈПКД Топлица обнавља порушени потпорни зид око гимназије и средње економске школе