ЈПКД Топлица почиње са пролећним уређењем јавних површина