ЈПКД Топлица: Реконструкција прикључака на водоводној мрежи у улици “Топличкој”

Анкета за избор извођача на Културном лету Куршумлија 2020.
27. јануара 2020.
Jавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмних понуда за издавање у закуп пословног простора
3. фебруара 2020.

ЈПКД Топлица: Реконструкција прикључака на водоводној мрежи у улици “Топличкој”

Јавно предузеће комуналних делатности “Топлица” је почело са израдом секундарног цевовода и реконструкцијом појединачних и колективних прикључака.

Радови обухватају изградњу секундарног цевовода HDPE 100 PN 10 бара Ф 110 мм у дужини од 560 м и реконструкцију водоводних прикључака стамбеним објектима (око 120 прикључака) како индивидуалног (600 м), тако и колективног становања (200 м).

Мења се мрежа која датира из шездесетих година прошлог века која је од азбестно-цементних и поцинкованих цеви.

Процењена вредност радова је 6,5 милиона динара. Овом реконструкцијом побољшава се квалитет испоручене воде, смањују се губици у мрежи а уједно се и побољшава водоснабдевање стамбених објеката који се налазе у другој висинској зони водоснабдевања.