Kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji opštine Kuršumlija.

Zahtev se podnosi Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Kuršumlija, kao nadležnom organu.

Obrasci zahteva, informator, propisi i obrasci izjavaod značaja za postupak kategorizacije i dalji rad kategorisanih objekata možete preuzeti klikom na odgovarajuće linkove:

  1. Zahtev za kategorizaciju

Izjave o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova

  1. Izjava soba
  2. Izjava apartman
  3. Izjava kuća
  4. Izjava seosko turističko domaćinstvo

Izjave o ispunjenosti standarda za kategorizaciju

  1. Izjava soba
  2. Izjava apartman
  3. Izjava kuća
  4. Izjava seosko turističko domaćinstvo

Izjava o ispunjenosti minimalnih sanitarnih i higijenskih uslova

  1. Izjava MTSH uslovi

Takse:
• 300,00 dinara za podnošenje zahteva po tarifnom broju 1. i
• 500,00 dinara, za izradu rešenja po tarifnom broju 9.

Na žiro račun 840-742221843-57 poziv na broj 97 33-054, primalac – Republičke administrativne takse
• 1.000,00 dinara OAT za Rešenje o kategorizaciji – soba
• 2.000,00 dinara OAT za Rešenje o kategorizaciji – apartman
• 3.000,00 dinara za Rešenje o kategorizaciji – seosko domaćinstvo
• 4.000,00 dinara za Rešenje o kategorizaciji – kuća
• 5.000,00 dinara za Rešenje o kategorizaciji – pansion

Na žiro račun 840-742251843-73 poziv na broj 97 33-054, primalac – Opštinske administrativne takse

Napomena: podnosilac zahteva plaća jednu RAT za podnošenje zahteva i izradu Rešenja ukoliko podnosi jedan zahtev za više objekata, i OAT za svaki objekat pojedinačno.

PRIMER:
– Jedan zahtev za kategorizaciju 3 sobe i 2 apartmana:
1. 300,00 dinara za podnošenje zahteva + 500,00 dinara za izradu Rešenja – Republičke administrativne takse.
2. 3 x 1.000,00 dinara za kategorizaciju 3 sobe + 2 x 2.000,00 dinara za kategorizaciju 2 apartmana – Opštinske administrativne takse.
UKUPNO: 800,00 dinara RAT + 7.000,00 dinara OAT.