Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2021. годину

Обавештење за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2022. годину
20. маја 2021.
Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину
24. маја 2021.

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2021. годину

Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2021 годину.

Средства намењена овим конкурсом могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

  • Aдаптацију, реконструкцију или инвестиционо и текуће одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова (одржавање простора око верских објеката),
  • Набавку обнову и заштиту црквених реликвија (икона, верских и сакралних предмета и других предмета који доприносе верским обредима),
  • Обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене (верске заједнице),
  • Организовање посета другим црквеним (верским заједницама),
  • Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву (верску заједницу).

Одлуком о буџету општине Куршумлија за 2020 годину – дотације верских заједница опредељена су  средства у износу од 2.000.000,00 динара за расподелу црквама и верским заједницама – функционална класификација 130, ПР 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 46, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.

Организације које имају право на подношење пријава :

Прилози за преузимање: