Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017.години

На основу Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Одлуке о буџету општине Куршумлија и Финансијског плана Општинске управе општине Куршумлија за 2017. годину, Општинска управа општине Куршумлија расписуjе КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017.години.

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Средства опредељена за овај конкурс износе 1.850.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.200.000,00 динара. Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Текст јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја

Пријава за пројектно суфинансирање

Образац буџета

Обавештење о датуму објављивања конкурса

Решење о именовању чланова стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2017. години