Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018.godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018.godini

Na osnovu člana 18. i člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj: 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu opštine Kuršumlija broj: I -400-77/2017 od 22.12.2017. godine („Službeni list opštine Kuršumlija“ broj: 24/17), Finansijskog plana Opštinske uprave opštine Kuršumlija za 2018. godinu broj: III-400-6/2017 od 08.01.2018. godine, Odluke predsednika opštine broj: III-400-19/2018-3 od 06.03.2018. godine. Člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći“ Službeni glasnik RS“ broj: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 119/14) i Odluke predsednika opštine broj: III -400-19/2018-1 od 06.03.2018. godine Opštinska uprava opštine Kuršumlija raspisuje KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018.godini.

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 1.900.000,00 dinara. Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu iznosi 1.200.000,00 dinara. Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Konkurs za finansiranje medija u 2018.godini

Obaveštenje o objavljivanju konkursa u dnevnim novinama

Obrazac prijave na konkurs

Obrazac budžeta projekta

Obrazac izjave