Kuršumlijski odbornici usvojili Odluku o budžetu opštine Kuršumlija za 2021. godinu

Rezultati testiranja 20. decembra: testirano 17 lica, jedan pacijent pozitivan na kovid
21. decembra 2020.
Otvoreno Jedinstveno upravno mesto u Kuršumliji
22. decembra 2020.

Kuršumlijski odbornici usvojili Odluku o budžetu opštine Kuršumlija za 2021. godinu

U petak 18. decembra održana je sedma sednica Skupštine opštine Kuršumlija u 2020. godini kojom je predsedavao predsednik Skupštine Dejan Lović. Na dnevnom redu našle su se 22 tačke o kojima su odbornici Skupštine opštine Kuršumlija detaljno diskutovali.

Budžet za 2021. godinu iznosiće 727.000.000,00 dinara, od kojih će porezi na dohodak i dobit iznositi 223,350.000,00, kapitalni transferi i dotacije od inostranih država 297.000.000,00, porez na imovinu 61.000.000,00, dok će porezi na dobra i usluge koji obuhvataju porez na motorna vozila 11.000.000,00, naknade za korišćenje dobra od opšteg interesa 100.000,00, boravišna taksa 14.000.000.00 i ekološki dinar 3.000.000.00, iznostiti 28.100.000,00 dinara. Komunalna taksa na firmu 12.000.000,00 dok će prihodi od imovine iznositi 11.050.000,00 dinara, kao i prihodi od prodaje dobara i usluga 23.470.000,00. dinara.

Predsednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić detaljno je obrazložio predlog budžeta za narednu godinu. Programi koji će se finansirati u 2021. godini su: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje 14.000.000,00, Komunalne delatnosti 105.500.000,00, Lokalni ekonomski razvoj 5.000.000,00 , Razvoj turizma 11.286.000,00, Poljoprivreda i ruralni razvoj 15.000.000,00, Zaštita životne sredine 13.500.000,00, Organizacija saobraćaja i saobraćajne strukture 74.500.000,00, Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 89.509.000,00, Osnovno obrazovanje 39.789.000,00,  Srednje obrazovanje 18.838.000,00, Socijalna i dečija zaštita 72.270.000,00, Zdravstvena zaštita 9.200.000,00, Razvoj kulture i informisanja 9.958.000,00, Razvoj omladine i sporta 45.544.000,00, Opšte usluge Lokalne samouprave 181.276.000,00, Politički sistem Lokalne samouprave 18.830.000,00, Energerska efikasnost 2.000.000,00 dinara.