Kuršumlijski većnici usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine Kuršumlija za 2016. godinu

Javna prezentacija urbanističkog projekta užeg centra Kuršumlije
23. maja 2017.
Sadnja cveća na kružnim tokovima
25. maja 2017.
Prikaži sve

Kuršumlijski većnici usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine Kuršumlija za 2016. godinu

U ponedeljak 22. maja u kabinetu predsednika opštine Kuršumlija održana je sedma sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik veća – Radoljub Vidić, predloživši niz tačaka dnevnog reda.

Najvažniju tačku ove sednice, koja se odnosila na Odluku o završnim računu budžeta opštine Kuršumlija za 2016. godinu, detaljno je obrazložio zamenik predsednika opštine – Nebojša Jović, koji je tim povodom istakao da su  ukupni prihodi i primanja budžeta za 2016. godinu 603.133.145,55 dinara što je u odnosu na plan izvršenja 88.68 %. Ukupni rashodi i izdaci budžeta za 2016. godinu iznose 593.756.813.60 dinara, što je u odnosu na plan izvršenja 87,29 %. Kod prihoda i primanja bitnija odstupanja izvršena od plana dopunskog budžeta su kod sledećih prihoda:

– Porez na zarade ekonomska klasifikacija 711110 planirani iznos je 147.000.000,00 ostvarenje je 153.356.547,70 dinara, više ostavreno 6.356.547,70 dinara.
– Porez na imovinu 713120 planirani iznos od 41.000.000.00 dinara, ostavren je u odnosu od 43.036.718,08 dinara, iznos od 2.036.718,08 više ostvareno.
– Tekući transferi od drugih nivoa vlasti ekonomska klasifikacija 733150 planirana su u iznosu od 307.093.000,00 dinara 288.877.089,84 dinara ukupno ostvaren iznos prihoda, manje ostvareno 18.215.910,16 dinara.
– 733200 Kapitalni namenski transferi u iznosu od 20.000.000,00 dinara ostvareno 14.573.517,43 dinara.

U nastavku sednice usvojen je i predlog Odluke o izmeni i dopuni odluke o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u JLS Kuršumlija za 2015. godinu. Predsednik Opštinskog veća Radoljub Vidić detaljno je pojasnio i predlog Odluke o utvrđivanju mera populacione politike radi prijave na javni poziv ministra bez portfelja Vlade Republike Srbije, koji su članovi veća jednoglasno podržali.

Opština Kuršumlija formirala je Savet za populacionu politiku opštine Kuršumlija, koji je predložio niz mera u skladu sa Strategijom populacione politike a obuhvatiće sledeće: ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, borbu protiv neplodnosti i populacionu edukaciju. Strategija populacione politike opštine Kuršumlija predstavlja trogodišnji strateški okvir koji definiše celovitu i koherentnu politiku opštine Kuršumlija prema fertilitetu stanovništva odnosno definisanje političkog odgovora na ispoljene probleme u demografskom razvoju, pre svega na fenomen nedovoljnog rađanja, prihvatanje niskih reproduktivnih normi kod stanovništva na teritoriji opštine Kuršumlija, odnosno negativni prirodni priraštaj, otvorenu depopulaciju, porast udela starih lica u strukturi stanovništva.