Lokalna samouprava

Opštinska uprava opštine Kuršumlija

Proleterskih brigada bb
18430 Kuršumlija

Centrala: 027/381-402; 381-374

Načelnik Opštinske uprave: 027/381-652
Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj: 027/381-584
Odeljenje za lokalnu poresku administraciju, budžet i finansije: 027/381-073
Komunalna inspekcija: 027/382-120
Građevinska inspekcija: 027/381-402, lokal 124.
Dečija zaštita : 027/381-266

E-adresa: info@kursumlija.org

ORGANIZACIONA STRUKTURA OPŠTINE KURŠUMLIJA