Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Opština Kuršumlija svake godine izrađuje Lokalni akcioni plan zapošljavanja, kojim se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja na godišnjem nivou i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u jednoj godini na teritoriji opštine Kuršumlija, kako bi se dostigli ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti.

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2014. godinu

Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2013. godinu