Lukovska Banja

Geografski položaj Lukovske banje, značajna nadmorska visina i atraktivna priroda, čine je izuzetnim klimatskim lečilištem pogodnim za odmor, rekreaciju i oporavak.

Po broju izvora termomineralnih voda temperature 56 – 69° C i njihovoj izdašnosti (100 litara u sekundi), spada u red najbogatijih u zemlji.

Smeštajni kapaciteti: 120 ležajeva u hotelu “Kopaonik” (u dvokrevetnim sobama i apartmanima) i 200 ležaja u domaćoj radinosti. Hotel raspolaže restoranom kapaciteta 120 sedišta.

Medicinske indikacije: hronična upala – reuma, degenerativna oboljenja kičme, stanje nakon povreda.

Više o Lukovskoj Banji na www.lukovskabanja.com

Lukovska banja 027/381-344