Месне заједнице општине Куршумлија – тендери и јавне набавке

На овој страници можете пронаћи све тендере и јавне набавке које расписују Месне заједнице са територије општине Куршумлија, хронолошки поређане по датуму објављивања.

План јавних набавки за 2016. годину

– План јавних набавки за 2016. годину – Месна заједница Куршумлијска бања

– План јавних набавки за 2016. годину – Месна заједница Луково

– План јавних набавки за 2016. годину – Месна заједница Рача

– План јавних набавки за 2016. годину – Месна заједница Жуч

– План јавних набавки за 2016. годину – Месна заједница Барлово

– План јавних набавки за 2016. годину – Месна заједница Спанце

– Измена плана број 1. за Месну заједницу Куршумлијска Бања

– Измена плана број 1. за Месну заједницу Жуч

– Измена плана број 1. за Месну заједницу Рача

– Измена плана број 2. за Месну заједницу Рача

– Измена плана број 1. за Месну заједницу Спанце

Датум Обавештење
09.12.2016. Позив за подношење понуда – Радови на поправци и одржавању путева на територији Месне заједнице Спанце
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.3.1.
Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1.3.2.
25.11.2016. Позив за подношење понуда – Радови на поправци и одржавању путева на територији Месне заједнице Спанце, Барнатовачко брдо, Брђани
Конкурсна документација у поступку набавке радова
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
18.11.2016. Позив за подношење понуда – Радови на поправци и одржавању путева на територији Месне заједнице Спанце
Конкурсна документација у поступку набавке радова
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка
17.11.2016. Позив за подношење понуда у поступку набавке радова – Завршни радови на мосту у селу Купиново – Месна заједница Рача
Конкурсна документација у поступку набавке радова
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.11.2016. Позив за достављање понуда – Поправка пута и моста у селу Барлово – Месна заједница Барлово
Конкурсна документација у поступку набавке радова
Одлука о додели уговора
Одлука о закљученом уговору партија 1
Обавештење о обустави поступка партија 2
Обавештење о обустави поступка партија 3
Одлука о измени уговора о јавној набавци
24.10.2016. Позив за подношење понуда – ЈНМВ поправка путева Кутлово Равни Шорт и моста МЗ Рача
Конкурсна документација – ЈНМВ радови поправка путева Кутлово Равни Шорт и моста МЗ Рача
Одлуку о додели уговора у поступку набавке радова
Обавештење о закљученом уговору
18.10.2016. Позив за достављање понуда – у поступку набавке радова – Завршни радови на мосту у селу Купиново – Месна заједница Рача
Конкурсна документација у поступку набавке радова – Завршни радови на мосту у селу Купиново – Месна заједница Рача
Одлука о обустави поступка – Завршни радови на мосту
Обавештење о обустави поступка за набавку радова – Завршни радови на мосту у селу Купиново, Месна заједница – Рача
14.10.2016. Позив за достављање понуда – Текуће поправке пута у селу Љуша, Месна заједница Куршумлијска Бања
Конкурсна документација за ЈНМВ – Текуће поправке пута у селу Љуша, Месна заједница Куршумлијска Бања
Измена број 1 конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора
12.10.2016. Позив за достављање понуда – поправка путева у селу Игриште, Месна заједница Жуч- поновљени поступак
Конкурсна документација у поступку набавке радова – поправка путева у селу Игриште, Месна заједница Жуч- поновљени поступак
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.09.2016. Позив за подношење понуда у поступку набавке радова – Поправка путева у селу Игриште, Месна заједница Жуч ЈМНВ 1.3.1/2016
Конкурсна документација у поступку набавке радова – Поправка путева у селу Игриште, Месна заједница Жуч ЈМНВ 1.3.1/2016
Одлуку о обустави поступка у поступку набавке радова – Поправка путева у селу Игриште – Месна заједница Жуч 1.3.1./2016
Обавештење о обустави поступка у поступку набавке радова – Поправака путева у селу Игриште – Месна заједница Жуч, ЈНМВ 1.3.1./2016
19.05.2016. Позив за достављење понуда за набавку радова – поправка путева у МЗ Луково у поновљеном поступку.
Конкурсна документација за набавку радова – поправка путева у МЗ Луково у поновљеном поступку.
Одлуку о додели уговора за набавку радова – Поправка путева у МЗ Луково, у поновљеном поступку.
Обавештење о закључењу уговора за набавку радова – Поправка путева у МЗ Луково, у поновљеном поступку.
08.04.2016. Позив за достављање понуда – поправка путева у МЗ Рача.
Конкурсна документација за набавку радова – поправка путева у МЗ Рача.
Измена Конкурсне документације бр.1 – набавка радова у МЗ Рача
Измењен образац понуде за набавку радова у МЗ Рача
08.04.2016. Позив за достављање понуда за набавку радова – поправка путева у МЗ Луково.
Конкурсна документација за набавку радова – поправка путева у МЗ Луково.
Позив за достављање понуда за набавку радова – поправка путева у МЗ Луково ( са исправком адресе у штамбиљу)
Конкурсна документација за набавку радова – поправка путева у МЗ Луково (са исправком адресе у штамбиљу)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
Измена и допуна конкурсне документације бр.1 за ЈНМВ 8/2016
Одлука о обустави поступка за набавку радова – поправка путева у МЗ Луково
Обавештење о обустави поступка за набавку радова – Поправка путева у МЗ Луково
07.04.2016. Позив за достављање понуда – поправка путева у МЗ Куршумлијска Бања
Конкурсна документација за набавку радова – поправка путева у МЗ Куршумлијска Бања
Одлука о додели уговора за набавку радова – Поправка путева МЗ Куршумлијска бања
Обавештење о закљученом уговору за набавку радова – Поправка путева МЗ Куршумлијска бања
Обавештење о закљученом уговору за набавку радова – Поправка путева у МЗ Куршумлијска бања