Mesne zajednice opštine Kuršumlija

Mesna zajednica je zajednica  građana prema mestu prebivališta na određenom području.

Mesna zajednica je interesna demografska i nestranačka zajednica  građana  organizovana radi zadovoljavanja potreba od neposrednog zajedničkog interesa za građane na određenom području.

Mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u pogledu prava i obaveza utvrđenih zakonom, Statutom i ovom Odlukom,  kao i svoj žiro račun.

Mesna zajednica ima pečat.Pečat mesne zajednice ispisuje se u skladu sa Zakonom o pečatu državnih i drugih organa, Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma i Statutom opštine Kuršumlija.

Građani u mesnoj zajednici svoje potrebe i interese zadovoljavaju i ostvaruju u sledećim oblastima:prostornog, urbanističkog planiranja i uređenja naseljenog mesta,komunalnog razvoja i komunalne izgradnje,ekologije i zaštite čovekove okoline,kulture i sporta, odbrane i zaštiteod elementarnih nepogoda, društvene brige o deci i građanima različitih socijalnih grupa,socijalne zdravstvene zaštite i obrazovanja,samodoprinosa.

U mesnoj zajednici obrazuju se Savet mesne zajednice. Savet mesne zajednice ima predsednika i zamenika predsednika. Članovi saveta mesne zajednice biraju između sebe predsednika i zamenika predsednika. Predsednik Saveta mesne zajednice predstavlja i zastupa mesnu zajednicu i naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana.

Na teritoriji opštine Kuršumlija obrazovano je ukupno 30 mesnih zajednica.

Mesne zajednice na teritoriji opštine Kuršumlija obuhvataju sledeća područja i naseljena mesta:

 1. Mesna zajednica „ Miloš Mušović

Područje ove Mesne zajednice obuhvata deo grada od kružnog toka desnom stranom ulice Miloje Zakić do kapije novog garnizona Vojske Jugoslavije, desnom stranom garnizona pa kosom Borovnjaka do ulice Baćoglavske, desnom stranom granice sela Baćoglava i Kuršumlije do ulice Njegoševe i kuće Jordana Novakovića dalje desnom stranom granice između selu Baćoglava i Kuršumlija do reke Toplice, nizvodno desnom stranom reke Toplice do gradskog vodovoda, pored gradskog vodovoda do ulice Vuka Karadžića, desnom stranom ulice Vuka Karadžića do ulice Njegoševe i desnom stranom ulice Njegoševe do Kružnog toka.

 1. Mesna zajednica „Stevan Nemanja“

Područje ove Mesne zajednice obuhvata deo grada od zgrade Veterinarske stanice kanalom uzvodno do kompleksa manastira Sveti Nikola, spoljnom granicom kompleksa desno, pa vencem Pantićkog brda do Jablanovića doline, njenom desnom stranom do početka ulice Blačke, zatim sredinom Mirne doline sve do velike krivine u Veljkovićima-ulica R.M.Samo desnom stranom ulice sve do gvozdenog mosta, pa desnom obalom reke Toplice sve do veterinarske stanice.

 1. Mesna zajednica „Miloje Zakić“

Područje ove Mesne zajednice obuhvata deo grada od Veterinarske stanice, levom stranom ulice Milutina Uskokovića do ulice Topličke, pored zgrade Elektrodistribucije, uzvodno desnom stranom reke Toplice do ušća Krečanskog potoka u reku Toplicu, uzvodno desnom stranom Krečanskog potoka do ulice Topličke ispred kuće Rajka Miloševića, dalje granicom sela Donja Mikuljana i Gornja Mikuljana sa Kuršumlijom ispred kuće Tome Jakovljevića do iznad naselja Banovića i dalje granicom naselja Lazovići sa naseljem Pantići i desno kanalom do centrale i Veterinarske stanice.

 1. Mesna zajednica „Kosančić Ivan“

Područje ove Mesne zajednice obuhvata teritoriju od zgrade PZP Niš u ulici R.M.Samo pa desnom stranom ulice Kosančić Ivana do mosta preko reke Toplice pa obodom Samokovskog brda (kompletno naselje u ulici Desanke Maksimović i naselje sa desne strane ul.Kosančić Ivana do kraja ulice) sve do Samokovskog potoka, a desnom obalom potoka pored železničke stanice sve do ulivanja u reku Kosanicu, levom obalom reke Kosanice sve do ušća u reku Toplicu pa preko mosta do početka ulice Petra Bojovića (naselje kod Petlje), levom stranom ulice sve do petlje pa desnom stranom ulice R.M.Samo do prve krivine odatle vencom brda do naselja Savići, pa seoskim putem koji vodi vencem brda do nove stočne pijace u Mačkovcu, zatim levom stranom Blačke ulice  sve do Mirne doline, njenom levom stranom do velike krivine u Veljkovićima, pa levom stranom ulice R.M.Samo sve do zgrade PZP-a.

 1. Mesna zajednica „Radoš Jovanović Selja“

Područje ove Mesne zajednice obuhvata deo grada od autobuske stanice desnom stranom ulice Nemanjine do ulice Kosovske, desnom stranom ulice Kosovske do Džuboksa, levom stranom ograde Dečjeg vrtića „Sunce“ do ograde garnizona Vojske Jugoslavije, levom stranom ograde Vojske Jugoslavije do izlazne kapije garnizona Vojske Jugoslavije u ulici 4.Juli, desnom stranom ulice 4.Juli do ulice Miloje Zakić, desnom stranom ulice Miloja Zakića do Kružnog toga i ulice Njegoševe, desnom stranom ulice Njegoševe do ulice Vuka Karadžića, desnom stranom ulice Vuka Karadžića obuhvatajući fudbalsko igralište i gradski vodovom do reke Toplice, nizvodno desnom stranom reke Toplice do autobuske stanice.

 1. Mesna zajednica „Drina Pavlović“

Područje ove Mesne zajednice obuhvata deo grda od mosta na reci Toplici kod DOO „Metalac“ levom stranom ulice Nemanjine do ulice Kosovske, levom stranom ulice Kosovske do Železničke stanice obuhvatajući železničku stanicu, preko reke Banjske do bivšeg restorana na Samokovu, niz Samokovo do ušća reke Banjske u reku Toplicu, uzvodno levom stranom reke Toplice do mosta kod DOO“Metalac“.

 1. Mesna zajednica „Gvozdeni Puk“

Područje ove Mesne zajednice obuhvata deo od zgrade Džuboksa levom stranom ograde Dečjeg vrtića do Stare kasarne pa ivicom ograde kasarne do ulice 4.Juli levom stranom do kapije Nova kasarna, pa ivicom njene ograde do baćoglavskog potoka, levom stranom potoka uzvodno do kuća Simića, pa levom stranom ulice Starine Novaka do kuća Đukića, odakle prati granice Katastarskih opština Kuršumlija i Baćoglava tj.vencem i obodom naselja sve do markovićkog potoka njegovom levom stranom preko velike krivine nizvodno sve do ušća u reku Banjsku, levom obalom reke Banjske nizvodno sve do ispred Železničke stanice odakle do ograde Dečjeg vrtića kod Džuboksa.

 1. Mesna zajednica – Barlovo

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Barlovo, Bogujevac, Gornje Točane, Donje Točane i Novo selo.

 1. Mesna zajednica – Grabovnica

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Grabovnica, Dedinac, Kosmača, Krčmare i Maričiće.

 1. Mesna zajednica – Baćoglava

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Baćoglava, Žegrova, Selište i Mirnica.

 1. Mesna zajednica – Degrmen

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Degrmen, Mačja Stena, Vasiljevac i Prekorađa.

 1. Mesna zajednica – Merdare

Područje ove Mesne zajedncie obuhvata naseljena mesta Merdare, Matarova i Prevetica.

 1. Mesna zajednica Donja Mikuljana

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Donja Mikuljana, Gornja Mikuljana, Dubrava, Dankoviće.

 1. Mesna zajednica – Dobri Do

Područje ove Mesne zajedncie obuhvata naseljena mesta Dobri Do, Trpeze, Trn i Sekirača.

 1. Mesna zajednica – Žuč

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Žuč, Igrište, Vlahinja, Selova i Nevada.

 1. Mesna zajednica – Prolom

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Prolom i Veliko Pupavce.

 1. Mesna zajednica – Rudare

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto Rudare.

 1. Mesna zajednica – Kuršumlijska Banja

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Kuršumlijska Banja, Vrelo, Krtok, Vukojevac, Dabinovac, Tačevac, Ljuša, Trmka i Štava.

 1. Mesna zajednica – Lukovo

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Lukovo, Mrče, Trebinja, Seoce, Ljutova, Rastelica, Parada i Štava.

 1. Mesna zajednica – Merćez

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Merćez, Babica, Žalica, Pačarađa, Magovo, Trećak, Pavaštica.

 1. Mesna zajednica – Mačkovac

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto Mačkovac, Pljakovo, Vrševac i Belo Polje.

 1. Mesna zajednica – Rača

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Rača, Ravni Šort, Mala Kosanica, Kutlovo, Kupinovo, Zebice, Orlovac, Mehane i Dešiška.

 1. Mesna zajednica – Spance

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto Spance.

 1. Mesna zajednica – Tmava

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto Tmava.

 1. Mesna zajednica – Konjuva

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto Konjuva i Perunika.

 1. Mesna zajednica – Kastrat

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto Kastrat i Visoka.

 1. Mesna zajednica Ivan Kula

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto Ivan Kula, Đake, Svinjište i Zagrađe.

 1. Mesna zajednica – Markoviće

Područje ove Mesne zajednice obuhvata naseljena mesta Markoviće, Tijovac i Samokovo.

 1. Mesna zajednica Pepeljevac

Područje ove mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto – selo Pepeljevac.

 1. Mesna zajednica Sagonjevo

Područje ove mesne zajednice obuhvata naseljeno mesto – selo Sagonjevo.

Saveti Mesnih zajednica na teritoriji opštine Kuršumlija i njihovi predsednici