MK „7. Juli“

U gradu je postojala razvijena industrija koja nakon dugog perioda pod sankcijama i sveopšte ekonomske krize dospela u veoma lošu situaciju. Tekstilna industrija, koja je bila zastupljena u vidu modne konfekcije ‚‚7.juli’’ je nakon neuspešne privatizacije potpuno ugašena, a 800 radnika koje je zapošljavala ostalo je bez posla.

Vlasništvo: Državna svojina

Adresa: Ul. Kosovska, Kuršumlija

Ukupna površina zemljišta (m2): 4540

Ukupna površina objekata (m2): 6935

Električna energija: Da

Voda: Da

Grejanje: Ne

Telefon: Da

Kanalizacija: Da

Pristupne saobraćajnice: Da

Namena: zakup