Млађи огранак Неформалне групе „Пера Детлић“ извешће представу „Бајка из Парка“