1. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Баћоглава – Милан Митровић
  2. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Баћоглава – Добривоје Видосављевић
  3. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Баћоглава – Стефан Бојовић
  4. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Баћоглава – Дарко Раковић
  5. Решење о проглашењу кандидата за члана Савета месне заједнице Баћоглава – Тодор Тодоровић
  6. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове Савета месне заједнице Баћоглава
  7. Решење о закључењу бирачког списка за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Куршумлија
  8. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Месне заједнице Баћоглава
  9. Одлука о резултатима избора за чланове Савета месне заједнице Баћоглава