Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2023. години