Najava dokumentarne izložbe “Prošlost Kuršumlije u svetlu arhivske građe, starih fotografija i novinskih članaka – od vremena oslobođenja od Turaka do Prvog svetskog rata”

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog Plana upravljanja otpadom sa katastrom divljih smetlišta za period od 2021 – 2030. godine
10. septembra 2021.
Najava programa manifestacije “Nemanjini dani”
15. septembra 2021.

Najava dokumentarne izložbe “Prošlost Kuršumlije u svetlu arhivske građe, starih fotografija i novinskih članaka – od vremena oslobođenja od Turaka do Prvog svetskog rata”

Narodna biblioteka Kuršumlije, u sklopu “Nemanjinih dana 2021.” priređuje dokumentarnu izložbu pod nazivom “Prošlost Kuršumlije u svetlu arhivske građe, starih fotografija i novinskih članaka – od vremena oslobođenja od Turaka do Prvog svetskog rata”.

Otvaranje izložbe biće u petak, 17. septembar u galeriji biblioteke u 19.00 sati.

Ulaz slobodan, uz propisane mere prevencije protiv virusa COVID-19.

Za posetioce je izložba otvorena radnim danom od 9.00 do 19.00 sati, od 18. septembra do 31. oktobra 2021.