Narodna biblioteka raspisuje Nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola

Podrška EU razvoju javne infrastrukture – 4,5 miliona evra za 37 novih projekata
5. oktobra 2018.
Javni poziv za dodelu auto sedišta za decu u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Kuršumlija za 2018. godinu
8. oktobra 2018.

Narodna biblioteka raspisuje Nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola

Povodom obeležavanja Jubileja 850 godina od podizanja prvih Nemanjinih zadužbina, Narodna biblioteka raspisuje Nagradni literarni konkurs za učenike kuršumlijskih osnovnih i srednjih škola. Za po tri najuspešnija sastava iz svakog uzrasta (mlađeg – od I do IV r. o.š; srednjeg od V do VIII r. o.š; i srednjoškolskog) obezbeđene su novčane nagrade. Zainteresovani učenici teme za Konkurs mogu dobiti u svojim školama, ili u Biblioteci. Rok za dostavu radova je 22. oktobar 2018. god.

Svrha konkursa je da se istakne ktitorska i državotvorna uloga Stefana Nemanje, i da se na najbolji način povežu prošlost i sadašnjost Kuršumlije.

Predlažu se sledeće teme, koje mogu biti obrađene u proznoj ili poetskoj formi:

 

Mlađi uzrast od I do IV r. o.š:

„Mojim gradom je hodio Stefan Nemanja„

„Pred zidinama Manastira Svetog Nikole„

 

Srednji uzrast od V do VIII r. o.š:

Nemanjine zadužbine – ukras i kapije Kuršumlije

Nemanjine Bele crkve – Svedeoci vekovnog trajanja

 

Stariji – srednjoškolski uzrast:

Nemanjine crkve – 850 godina molitve za spas srpskog naroda

Ko pamti prošlost, ima i budućnost – Nemanjine zadužbine kao neotuđivo zaveštanje i garancija opstanka na ovim prostorima