Обавештење грађанима да уклоне возила са паркинг места на локацији одржавања вашара