Obaveštenje – I. faza pripremnih radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca u Kuršumliji