Obaveštenje o izmirivanju poreskog duga i reprogramu

Promocija najnovijeg romana Vanje Bulića „Teslina pošiljka“
9. maja 2017.
Sastanak Upravnog odbora Evropskog PROGRESa u Prolom Banji
15. maja 2017.

Obaveštenje o izmirivanju poreskog duga i reprogramu

Obaveštavaju se poreski obveznici da su u obavezi da izmire svoje poreske obaveze po osnovu drugog kvartala za 2017. godinu, koje dospevaju 15.05.2017. godine.

Ujedno se obaveštavaju poreski obveznici koji su podneli zahtev za reprogram, da izmire dug po osnovu dospelih rata i tekućih obaveza.

Za sva dodatna objašnjenja obratite se Odeljenju za lokalnu poresku administraciju, budžet i finansije u kancelarijama br. 4 i 5, opštine Kuršumlija.