Обавештење о обавези одржавања чистоће

Рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације Луковска Бања
14. јуна 2017.
Изложба слика Милице Богдановић
19. јуна 2017.

Обавештење о обавези одржавања чистоће

На основу Oдлуке Скупштине општине Куршумлија о одржавању чистоће број: I-02-161/012 обавештавају се грађани да су у обавези да своја дворишта и неизграђене површине одржавају у чистом и уредном стању: косе траву, чисте коров, режу ограду и остало ниско растиње.

Комунална инспекција општине Куршумлија у наредним данима вршиће редовне контроле.