Обавештење о обустави јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Завршени радови у селу Пепељевац, наставља се санација путева и на другим локацијама
23. новембра 2021.
Народна библиотека приређује наградно такмичење у познавању књижевног дела Иве Андрића, обезбеђене вредне награде
25. новембра 2021.

Обавештење о обустави јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о расписивању Јавног позива за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска Општинског већа општине Куршумлија од 23.11.2021. године, Комисија за спровођење постyпка издавања површина јавне намене за постављање киоска, објављује Обавештење о обустави јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска објављеноr цана 10.11.2021. године (Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска од 15.11.2021. године).

Обуставља се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска објављеног дана 10.11.2021. године (Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска од 15.11.2021. године, на основу доношења Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о расписивању Јавног позива за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска Општинског већа општине Куршумлија, бр. II-02-103/2021-1 од 23.11.2021. године, због измене локација за постављање киоска у Плану постављања киоска на јавним површинама бр. II-02-47/2021-10 од 25.06.2021. године.

Поништава се текст Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска (Измена и допуна Јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска), објављен на огласној табли општине Куршумлија, као и на сајту општине Куршумлија https://www.kursumlija.org/

Након доношења Измена и допуна Плана постављања киоска на јавним површинама и нове Одлуке о расписивању Јавноr позива за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска од стране Општинског већа општине Куршумлија, Комисија за спровођење постyпка издавања површина јавне намене эа постављање киоска ћe расписати нов Јавни позив за прикупљање писани

Обавештење о обустави јавног позива за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска