Obaveštenje o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru

96 lokalnih samouprava na putu dobrog upravljanja: Potpisan Memorandum o razumevanju sa programom Swiss PRO
4. juna 2019.
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u opštini Kuršumlija za 2019. godinu
5. juna 2019.
Prikaži sve

Obaveštenje o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru

Povodom  učestalih požara na otvorenom prostoru koji nastaju zbog paljenja biljnih ostataka, trske, suve trave i rastinja u atarima upozoravamo građane da se ovakvi požari veoma brzo šire tako da su ugroženi objekti u ovim područjima. Takođe, ogromne su posledice za biljni i životinjski svet u prostorima zahvaćenim vatrom.

Članom 46. i  50. Zakona o zaštiti od požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09, 20/15 i 87/18-dr. zakoni) zabranjeno je loženje otvorene vatre  u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume kao i  spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka, a za nepoštovanje ove zabrane predviđene su visoke novčane kazne: od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara za pravna lica i 10.000 dinara do 50.000 dinara za pojedince – fizička lica.

Pored toga, lice koje je nepoštovanjem navedene zabrane spaljivanja na otvorenom prostoru izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, a u slučaju ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili imovine većeg obima protiv odgovornih će biti podneta i odgovarajuća krivična prijava.

Apelujemo na građane da poštuju zabranu spaljivanja biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru, kako ne bi ugrozili sebe i ostale građane i njihovu imovinu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova vrše pojačanu kontrolu u cilju otkrivanja ovakvih prekršaja i protiv svih počinioca biće preduzete sve zakonske mere.

Štab za vanredne situacije Opštine Kuršumlija