Obustava saobraćaja od ulice Kosovske do Koste Vojinovića, zbog radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca

Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji opštine Kuršumlija
31. maja 2019.
96 lokalnih samouprava na putu dobrog upravljanja: Potpisan Memorandum o razumevanju sa programom Swiss PRO
4. juna 2019.

Obustava saobraćaja od ulice Kosovske do Koste Vojinovića, zbog radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca

Obaveštavaju se građani opštine Kuršumlija da je u toku realizacija II.faze pripremnih radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca u Kuršumliji i da je Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Kuršumlija donelo dana 30.05.2019. godine Rešenje br. 01-344-145-1 u kome se daje saglasnost za obustavu saobraćaja od ulice Kosovske do ulice Koste Vojinovića, radi realizacije II.faze pripremnih radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca u Kuršumliji.

Saglasnost za obustavu saobraćaja se daje od dana 31.05.2019. godine od 6,oo do dana 16.07.2019. godine do  24,oo časova.

Pristup navedenoj lokaciji u tom periodu dozvoliće se samo vozilima gradilišta, odnosno izvođača radova, i to pod unapred definisanim uslovima.

Saobraćaj će se u navedenom periodu na lokaciji urediti Projektom saobraćaja i saobraćajne signalizacije, privremene regulacije i saobraćaja za izvođenje radova na rekonstrukciji u ulici Palih boraca u Kuršumliji.