Održana javna prezentacija urbanističkog projekta uređenja užeg centra grada

Sadnja cveća na kružnim tokovima
25. maja 2017.
Kuršumlijski odbornici usvojili Konsolidovani finansijski izveštaj za 2016. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora
1. juna 2017.
Prikaži sve

Održana javna prezentacija urbanističkog projekta uređenja užeg centra grada

U sredu 24. maja u sali Skupštine opštine Kuršumlija održana je javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko – arhitektonske razrade užeg centra grada „Park Topličkog ustanka“, kojoj su prisustvovali načelnik Opštinske uprave – Vladan Jovanović, šef Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj – Snežana Radović, predstavnici JP Zavod za urbanizam iz Niša i zaposleni u lokalnoj samoupravi.

Otvarajući pomenutu prezentaciju prisutne je pozdravila Snežana Radović – šef Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Kuršumlija istakavši tom prilikom da je Opštinska uprava opštine Kuršumlija nakon sprovedenog konkursa za urbanističko – arhitektonsku razradu užeg centra grada angažovala Javno preduzeće za urbanizam iz Niša, za izradu Urbanističkog projekta “Park Toličkog ustanka”, kako bi se stvorili uslovi za izradu projektne dokumentacije i realizaciju radova na rekonsrukciji postojećeg gradskog parka.

Javna prezentacija trajaće sedam dana, tako da sva zainteresovana pravna i fizička lica u perodu od 24. do 30. maja na sajtu opštine Kuršumlija www.kursumlija.org mogu pogledati istu.

Radović je tim povodom dodala da će izrađivač projekta i u ponedeljak 29. maja sa početkom u 12 časova u skupštinskoj sali održati još jednu prezentaciju, kojoj će moći da prisustvuju zainteresovana lica, a primedbe i i sugestije na urbanistički projekat građani se moći da dostave putem pošte ili direktno na pisarnici opštine Kuršumlija zaključno sa 30.05. 2017. godine.