Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Барлово станица” и “Барловски вис”
13. маја 2019.
Спортске игре младих 08. јуна у Куршумлији
27. маја 2019.

Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Куршумлија је донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија.

Истовремено, расписује се и оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија.

Цео Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија са списком катастарских општина на којима се парцеле налазе и са свим неопходним информацијама за учешће на јавном надметању можете преузети на овом линку у пдф формату.

Графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине Куршумлија, у канцеларији бр 19. сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова.

Контакт особа Петар Мијајловић, тел. 027-381-402.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.