Oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije “Barlovo stanica” i “Barlovski vis”
13. maja 2019.
Sportske igre mladih 08. juna u Kuršumliji
27. maja 2019.

Oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2019. godinu

Na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Predsednik opštine Kuršumlija je doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija.

Istovremeno, raspisuje se i oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija.

Ceo Oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija sa spiskom katastarskih opština na kojima se parcele nalaze i sa svim neophodnim informacijama za učešće na javnom nadmetanju možete preuzeti na ovom linku u pdf formatu.

Grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine Kuršumlija, u kancelariji br 19. svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova.

Kontakt osoba Petar Mijajlović, tel. 027-381-402.

Zemljište iz ovog oglasa daje se u viđenom stanju.