Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2021. годину
21. маја 2021.
Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора
25. маја 2021.

Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Куршумлија је донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија.

Истовремено, расписује се и оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија.

Цео Оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Куршумлија са списком катастарских општина на којима се парцеле налазе и са свим неопходним информацијама за учешће на јавном надметању можете преузети на овом линку у пдф формату.

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Куршумлија, у канцеларији бр 3. сваког радног дана од 10 до 12 часова, као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа Петар Мијајловић, тел. 027/381-402.

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.