Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија