Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земишта у државној својини у општини Куршумлија у 2019. години