Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija

Turistička organizacija opštine Kuršumlija osvojila dve nagrade na festivalu „Kofer slova“
15. oktobra 2018.
Biblioteka – Izložba povodom Jubileja 850 godina Nemanjinih zadužbina
22. oktobra 2018.

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br.16/2017 i 111/2017) člana 1,2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine KURŠUMLIJA» broj 3), Predsednik opštine KURŠUMLIJA je doneo

 

ODLUKU

RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KURŠUMLIJA 

i raspisuje

 

O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U

ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U

OPŠTINI KURŠUMLIJA

 

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kuršumlija